O Cristianismo Bíblico

A doutrina de Jesus Cristo contida na Bíblia

O Espírito Santo

As Escrituras chamam a terceira pessoa da trindade de Espírito Santo.